úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english
Skupina A: Pro sběratelské účely
 • od 21 let
 • držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely střelivo do zbraní kategorie B nebo C. Nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže značky a výrobního provedení anebo jedno nejmenší spotřebitelské balení
Skupina B: Pro sportovní účely
 • od 18 let (lze vydat osobě starší 15 let v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici
 • přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C
Skupina C: Pro lovecké účely
 • od 18 let (lze vydat osobě starší 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu - §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti
 • přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C
Skupina D: Pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • od 21 let
 • držitel je oprávněn při výkonu zaměstnání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má zaměstnavatel vydán průkaz zbraně
 • nosit nejvýše 2 zbraně, krátkou nesmí nosit viditelně
Skupina E: Pro ochranu života, zdraví nebo majetku
 • od 21 let
 • držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet
 • nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně
Poznámka: článek vytvořen s pomocí ULL.