úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english
Tento článek pojednává o krajní nouzi dle § 28 trestního zákoníku a o jiných okolnostech vylučujících protiprávnost. V současné době se jedná o nejrozsáhlejší článek zabývající se touto problematikou.

KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku: "čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není tr.činem."

PODMÍNKY KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku:
  • odvrací se nebezpečí
  • nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně
  • nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak
  • způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
  • ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost ho snášet
ROZDÍLY MEZI NUTNOU OBRANOU A KRAJNÍ NOUZÍ:

NUTNÁ OBRANA KRAJNÍ NOUZE
Útok Nebezpečí
způsobená škoda útočníkovi samému škoda způsobená komukoliv, i tomu, kdo je bez viny
přípustnost způsobení i větší škody útočníkovi škoda musí být zásadně jen menší, aby to mělo vůbec smysl
není nutno hledat jiné způsoby vyhnutí se útoku je nutno hledat i jiné způsoby, jak se nebezpečí vyhnout

Poznámka: Článek převzat a upraven se souhlasem serveru Otokodate.