úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english
Od 1. července 2014 není v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 115/2014 Sb. nadále nutné u níže uveřejněných vzorů tiskopisů při jejich vytištění dodržet stanovené barevné provedení. Příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné. U dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.

Níže uvedené formuláře je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění. Elektronicky vyplněné formuláře je možné zaslat příslušnému orgánu též elektronicky, a to
- podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny nebo
- prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje).

(V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem doporučujeme kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.)

Formuláře ke stažení: Poznámka: další formuláře naleznete přímo na webu MVČR.